Vypracovanie cenovej ponuky

Na základe odsúhlasených návrhov, poprípade dodanej výkresovej dokumentácie vypracujeme cenovú ponuku s vyšpecifikovanými náležitosťami spolupráce.