Výroba nábytku

Po kontrole všetkých potrebných náležitostí, kde si zákazník skontroluje prevedenie nábytku, materiálové zloženie, ako aj typy zvoleného kovania, začíname so samotnou výrobou. Výroba nábytku je realizovaná zaškoleným personálom a pomocou kvalitného strojového parku. Tak ako podlieha modernizácii strojový park, tak aj naši zamestnanci podstupujú pravidelné školenia a návštevy výstav, kde sa rozširuje ich obzor v danej sfére.