Slovo dizajnéra

Čoraz viacej začínajú ľudia vnímať služby dizajnéra ako nevyhnutnosť pri tvorbe ich nového bývania. Zdôveriť sa odborníkovi a hlavne osobe s bohatou praxou v danom obore, je určite jednoznačným prínosom.  
V prvom rade sa snažíme vypočuť si predstavy našich zákazníkov a po získaní podkladov, alebo po zameraní predmetného priestoru sa snažíme hlavne upraviť dispozičné riešenie bytu, domu, alebo kancelárie. 
Návrh musí dávať zmyseľ hlavne z funkčného hľadiska, dizajnové a farebné prevedenia majú priestor už len dotvoriť, aby funkčnosť bola sprevádzaná estetikou. 

Preto sa hneď na začiatku snažíme čo najviac spoznať s klientami, aby sme dokonale pochopili ich spôsob života, potreby a hľavne očakávania. Po zameraní, alebo prekreslení priestoru z dodaných podkladov, začína dizajnér modelovať predmetný priestor a rozmýšla nad jeho dispozičnými úpravami. Keď sme s riešením spokojní, domodelujeme priestor aj so zariaďovacími prvkami, aby sme ho takto mohli prvýkrát odprezentovať klientom. V kongresovej miestnosti na veľkom plátne, majú tak možnosť sa virtuálne poprechádzať po navrhovanom priestore. Tu vzniká aj priestor na pripomienky a doladenia nedoriešených bodov. Dôležité je však nechať pracovať dizajnéra a dôverovať mu počas tvorby samotného návrhu, aby výsledok aj pôsobil vyladene. 

Po odsúhlasení 3D modelu, začíname pracovať na výkresovej dokumentácii k jednotlivým prácam. Súčasne pracujeme na fotorealistických výstupoch, ktoré zákazníkom taktiež odprezentujeme. V tomto prípade zákazník uvidí, ako bude realizácia vyzerať aj v skutočnosti, keďže kvalita týchto výstupov, je často na nerozoznanie od reality. Aby však realizácia korešpondovala aj s návrhom, je nevyhnutné aby nás klienti nechali pracovať a nezasahovali v procese prác do realizácie, čo vo väčšine prípadov výsledok ovplyvní skôr negatívne, keďže sa jedná o nepremyslené veci, na ktoré už nieje dostatok času.