Príprava technických podkladov

Ku každej zákazke vypracovávame technické podklady potrebné na výrobu nábytkov, no samozrejmosťou sú aj podklady potrebné na stavbu, pre konkrétnych profesistov. 
Po podpise zmluvy a vyšpecifikovaní všetkých podmienok spolupráce, začínajú naši dizajnéri pripravovať technické výkresy a podklady k výrobe nábytku a ku kompletizácii všetkých plánovaných prác.