Podpis zmluvy

Ak sú všetky detaily jasné, navrhovaný dizajn a prevedenie budúceho nábytku schválené, prichádza posledný bod pred začatím výroby a to je podpis zmluvy. Zmluva vždy obsahuje všetky potrebné náležitosti, ako predmet objednávky, sumu a platobné podmienky, termín dokončenia, záručné podmienky, atď.