NÁVRH PREZENTAČNÉHO KONTAJNERU PRE PROJEKT SITKA

MAREC 2021

Pôdorys: