Ako pracujeme

PORADENSTVO
Väčšina z nás vie čo chce, no veľakrát je problematické spraviť rozhodnutie, ktoré by malo byť to správne. Aj pri výbere dodávateľa nábytku je to často tak. 
Práve z tohto dôvodu pristupujeme ku každému zákazníkovi individuálne a hneď na začiatku počas prvotných stretnutí ponúkame bezplatné poradenstvo, ktoré má napomôcť k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa. Zodpovieme na vaše otázky, nastavíme si finančné kritéria, prediskutujeme možnosti použitia materiálov a technológií, tak aby sme sa čo najviac priblížili k vašim predstavám. Interiérový architekt následne tvorí presne podľa inštrukcií, čo zabráni tomu, aby v procese vznikali zbytočné časové sklzy. 
NÁVRH INTERIÉRU A NÁBYTKOV
Nábytok na mieru zo sebou prináša nespočetné množstvo výhod, ktoré znamenajú pre každého zákazníka možnosť zhmotnenia vlastných predstáv, ktoré pri sériovej výrobe môžu byť obmedzené priestorom, alebo typizovanou ponukou. Našim cieľom je ponúknuť každému zákazníkovi zhmotnenie predstáv vytvorením 3D modelu, alebo fotorealistickej vizualizácie, pomocou ktorých je možné vidieť prevedenie nábytku a vybraté materiály, čo býva veľmi dôležitý faktor pri rozhodovaní sa. Až na základe takto schválených vizualizácií, sa vypracuje cenová ponuka na výrobu nábytku na mieru. V prípade záujmu je možné vypracovať aj dizajnový návrh zariadenia celého bytu, alebo rodinného domu nábytkom, ale aj ostatnými zariaďovacími predmetmi. V takomto prípade sa vytvára harmónia farieb a materiálov, s prihliadnutím na požiadavky jednotlivých zákazníkov. 
CENOVÁ PONUKA NA REALIZÁCIU
Na základe odsúhlasených návrhov, poprípade dodanej výkresovej dokumentácie vypracujeme cenovú ponuku a zmluvu o dielo s vyšpecifikovanými náležitosťami spolupráce. 
Po absolvovaní prvotných stretnutí, poskytnutí poradenstva, odkonzultovaní možností použitia materiálov a technológií, ako aj následného zamerania priestorov a vypracovania vizualizácií, pristupujeme k vypracovaniu cenovej ponuky. Cenovú ponuku pripravujeme detailne, teda položkovito, aby zákazník mohol vidieť presnejšie obsah svojej budúcej investície. Samozrejmosťou je aj možnosť nacenenia rôznych alternatív pre zákazníkov, ktorí sa rozhodujú medzi viacerými možnosťami materiálových prevedení ako aj nad použitím najvhodnejších kovaní.  
PODPIS ZMLUVY
Ak sú všetky detaily jasné, navrhovaný dizajn a prevedenie budúceho nábytku schválené, prichádza posledný bod pred začatím výroby a to je podpis zmluvy. Zmluva vždy obsahuje všetky potrebné náležitosti, ako predmet objednávky, sumu a platobné podmienky, termín dokončenia, záručné podmienky, atď. Po vzájomnom odsúhlasení zmluvných podmienok, pristupujeme k samotnému podpisu zmluvy. Návrh zmluvy posielame vždy spolu s cenovou ponukou, aby zákazník mal dostatok času na jej preštudovanie, poprípade zaslanie na kontrolu svojmu právnemu zástupcovi. 
TECHNICKÝ VÝKRES A PODKLADY
Ku každej zákazke vypracovávame technické podklady potrebné na výrobu nábytkov, no samozrejmosťou sú aj podklady potrebné na stavbu, pre konkrétnych profesistov, v prípade že realizujeme aj stavebné práce, ktoré rieši naša stavebná divízia ÚŽASNÉ STAVBY.  
Po podpise zmluvy a vyšpecifikovaní všetkých podmienok spolupráce, začínajú naši dizajnéri pripravovať technické výkresy a podklady k výrobe nábytku a ku kompletizácii všetkých plánovaných prác. Výkresy detailne zobrazujú funkčnosť navrhnutého nábytku, kde si spolu so zákazníkom skontrolujeme ešte raz správnosť návrhu. Montážne návody znázorňujú spôsob inštalácie nábytku, poprípade potreby prípravy súvisiacich prác, ktoré veľakrát predchádzajú samotnej montáži.  
VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU
Po kontrole všetkých potrebných náležitostí, kde si zákazník skontroluje prevedenie nábytku, materiálové zloženie, ako aj typy zvoleného kovania, začíname so samotnou výrobou. Výroba nábytku je realizovaná zaškoleným personálom a pomocou kvalitného strojového parku. Tak ako podlieha modernizácii strojový park, tak aj naši zamestnanci podstupujú pravidelné školenia a návštevy výstav, kde sa rozširuje ich obzor v danej sfére. Špecializujeme sa na luxusný lakovaný nábytok, štýlový nábytok zo starého dreva, masívny nábytok, ako aj štandardný drevotrieskový nábytok.
DOPRAVA A MONTÁŽ NÁBYTKU 
Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby, teda aj dopravu a montáž nábytku, priamo na miesto určenia. Dopravu zabezpečujeme vlastnými vozidlami, čo urýchluje a zjednodušuje samotný proces finalizácie zákazky. Montáž vykonávajú zaškolení pracovníci s dlhoročnou praxou, ktorí disponujú kvalitným ručným a prenosným náradím pre jednoduchšiu a kvalitnejšiu manipuláciu a montáž nábytku. 
Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prvoradá a práve preto je samozrejmosťou, že našim klientom poskytujeme záručný ako aj pozáručný servis. Konkrétne podmienky a detaily sú vždy presne špecifikované v zmluve. 
UPRATOVANIE A ODOVZDANIE DIELA
Samozrejmosťou pri odovzdaní diela je aj to, že si náš tím ľudí svoju prácu skontroluje, vyskúša funkčnosť nábytkov, poprípade jednotlivých komponentov a inštalácií. Následne sa nábytky vyčistia a miesto realizácie po sebe aj poupratujeme a odovdzáme čisté. Takto si aj klient dokáže lepšie skontrolovať a prebrať dielo, čo je veľmi dôležité. Je normálne, že sa na miesto realizácie vraciame aj po nejakej dobe, kedy sa zákazníci už zabývajú. V takomto prípade sa mnohé kovania po zaťažení začnú správať inak a je potrebné aj tzv. prenastavenie týchto komponentov a ich prispôsobenie aktuálnym podmienkam.